dentiko_banner_1200_180

V okviru Dentiko d.o.o. delujejo 4 ambulante.

V Domu pod Gorco trenutno obratujejo:
– Zobozdravstvena ambulanta za odrasle (ki deluje na Pekrska cesta 56,Maribor).
– Zobozdravstvena ambulanta Radvanje (ki deluje na Radvanjski cesti 134,Maribor)

– Splošna ambulanta v Domu pod Gorco ki skrbi za varovance doma in v manjšem obsegu tudi za zunanjo populacijo,

– Ambulanta Kalohova ( ki deluje na Kalohova 18, Maribor).

– Ambulanta Arena ( ki deluje na Radvanjska cesta 134,Maribor).

– Ambulanta Radvanje ( ki deluje na Radvanjska cesta 134,Maribor)

Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic do obravnave kršitve pacientovih pravic:
je za naše ambulante :

Marijana Nagy,de.med.spec.druž.med, za ambulante

Splošna ambulanta Kalohova, Sara Onuk Tement dr.med.spec.druž.med.
Splošna ambulanta Pekrska, Nina Presker,dr.med.spec.druž.med.
Ambulanta DSO,Pekrska Nina Presker,dr.med.spec.druž.med.

Goran Jovanovski,dr.dent.med. za zobno ambulanto
Zobna ambulanta za odrasle Jelena Bukovec,dr.dent.med.

Jelena Bukovec,dr.dent.med. za zobno ambulanto
Zobna ambulanta Radvanje Goran Jovanovski,dr.dent.med.

Sara Tement,dr.med.spec.druž.med. za ambulanto
Splošna ambulanta ARENA, Marijana Nagy,dr.med.spec.druž.med.

Zastopnik pacientovih pravic vam nudi zastopanje ali druge oblike pravne pomoči skladno z določili 49.člena Zakona o pacientovih pravicah.
Na širšem območju NIJZ OE Maribor delujeta zastopnici pacientovih pravic

Vlasta Cafnik
el.naslov: vlasta.cafnik@nijz.si
tel. 02/333 12 64 in 051/217 424

Adela Postružnik
el.naslov: adela.postruznik@nijz.si
tel. 02/333 12 63 in 030/464 204

Zastopniki pacientovih pravic so dostopni na spletnih straneh MZ RS.

– Ambulante imajo pogodbo za laboratorijske storitve z Zdravstvenim domom A.Drolca, Maribor

Čakalne dobe

Vse ambulante sprejemajo in vpisujejo nove paciente.
Za preglede v ambulanti splošne in družinske medicine ni čakalne dobe.
Za preglede v zobni ambulanti trenutno ni čakalne dobe.