Splošni Pogoji Poslovanja Podjetja Dentiko d.o.o.

I. UVODNE DOLOČBE

1.1. Podjetje Dentiko d.o.o. (v nadaljevanju: "Podjetje") je zdravstvena organizacija, ki opravlja zdravstvene storitve v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in ima koncesijo za izvajanje zdravstvenih storitev.

1.2. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: "Pogoji") določajo pravice in obveznosti Podjetja in njegovih pacientov (v nadaljevanju: "Pacienti") ter urejajo pogoje uporabe zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja Podjetje.

II. STORITVE

2.1. Podjetje izvaja naslednje zdravstvene storitve:

  • Ambulante družinske medicine
  • Zobozdravstvene ambulante
  • Splošna ambulanta
  • Ambulanta za fizioterapijo

2.2. Vse storitve se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo, strokovnimi smernicami in visokimi standardi kakovosti.

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PACIENTOV

3.1. Pacienti imajo pravico do kakovostne, varne in dostopne zdravstvene oskrbe.

3.2. Pacienti so dolžni:

  • Upoštevati predpisane termine pregledov in posegov.
  • Posredovati točne in popolne zdravstvene informacije.
  • Spoštovati hišni red in pravila, ki veljajo v prostorih Podjetja.
  • Poravnati morebitne stroške zdravstvenih storitev v skladu s cenikom.

3.3. Pacienti imajo pravico do vpogleda v svoje zdravstvene kartoteke in do obveščenosti o svojem zdravstvenem stanju.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PODJETJA

4.1. Podjetje se zavezuje zagotavljati zdravstvene storitve v skladu z najvišjimi strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

4.2. Podjetje je dolžno varovati osebne podatke pacientov v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in GDPR.

4.3. Podjetje ima pravico zavrniti izvajanje storitev pacientu, ki ne upošteva Pogojev ali se vede neprimerno.

V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

5.1. Podjetje zbira, obdeluje in hrani osebne podatke pacientov v skladu z veljavno zakonodajo in svojo politiko varstva osebnih podatkov.

5.2. Pacienti imajo pravico do dostopa, popravka, izbrisa in omejitve obdelave svojih osebnih podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov in ugovora.

VI. PIŠKOTKI IN SPLETNA STRAN

6.1. Podjetje uporablja piškotke na svoji spletni strani za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani se uporabniki strinjajo z uporabo piškotkov in politiko varstva osebnih podatkov.

VII. ODGOVORNOST

7.1. Podjetje ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil zdravstvenega osebja ali nepravilnega ravnanja pacientov.

7.2. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe Pogojev brez predhodnega obvestila. Spremembe začnejo veljati z objavo na spletni strani Podjetja.

VIII. REŠEVANJE SPOROV

8.1. Vsi spori, ki izhajajo iz teh Pogojev ali so z njimi povezani, se rešujejo sporazumno. V primeru, da sporazum ni mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

IX. KONČNE DOLOČBE

9.1. Ti Pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani Podjetja.

9.2. Z uporabo storitev Podjetja pacienti potrjujejo, da so seznanjeni s temi Pogoji in se z njimi strinjajo.

Dentiko d.o.o.

naše vodilo

Zadovoljni pacienti

Pri Dentiko si prizadevamo, da so vsi naši pacienti zadovoljni ter hitro in kakovostno obravnavani. Za vse komentarje glede zadovoljstva lahko pišete na info@dentiko.si. Več informacij o varuhu pacientovih pravic pa najdete na tej povezavi.

Veselimo se vašega mnenja.